המערכה לשחרור ירושלים במלחמת ששת הימים

 

ynet הירושלמים משחררי ירושלים